Voorwaarden

Voor onze klanten zijn op al onze producten, leveringen en diensten zijn de algemene voorwaarden van ICT Office van toepassing.
De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit één algemene basismodule en zestien afzonderlijke, specifieke modules. De module ‘Algemeen’ bevat juridische onderwerpen die voor iedere transactie van belang zijn  zoals betalingsafspraken. In de specifieke modules zijn een of meer bijzondere producten of diensten uitgewerkt.